Waarover hebben wij het?

Met het oog op de mobiliteitsverbetering en de veiligheidsversterking op de wegen, ontwerpt en maakt Icoms Detections sinds 1993 sensoren bestemd voor het verkeersbeheer op basis van de micro-golven technologie die tot de intelligente vervoersystemen ( ITS) behoeften beantwoorden. Het bedrijf is sinds juli 2017 de “radar” ontwikkelingspool van International Road Dynamics Inc., gevestigd te Saskatoon, Canada.

Icoms Detections voert +/- 80% van haar productie vanuit haar zetel in Louvain-la-Neuve in België uit. Leest U over ons in Helsinki of Nouméa, of wenst u fietsers, voetgangers en voertuigen detecteren? U zal bij Icoms Detections de sensor die U past vinden.

Icoms Detections

Waarom microgolfsensoren?

De microgolfsensoren hebben hun eigen plaats tussen de tools bested tot het mobiliteitsbeheer.

Zij zijn niet beïnvloed door vorst, warmte of vochtigheid, zij detecteren op een langer afstand dan infra-rood sensoren, zijn onderhoudsvrij en zijn invloedvrij van helderheid noch temperatuur.

Zij laten toe Uwe ploegen in alle veiligheid te werken daar zij niet intrusief zijn en worden gemakkelijk geïnstaleerd, aan de kant van de wegen en op lage hoogte.

Zij maken Uw leven gemakkelijk daar zij in staat zijn de essentiële informative te verstrekken voor het wegbeheer : snelheid, aantal, type voertuig, rijrichting…

De radartechnologie blijft evolueren en zal weldra meer en beter op vlak van wegverkeer detective toelaten.

 

Microwave Sensors

Onze verbintenissen

Onze Missie

Wij willen tot de mobiliteits- en veilgheidsverbetering bijdragen door het ontwerpen en ontwikkelen van detectoren die zich in de voorhoede van de technologische evolutie plaatsen met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit en de veilgheid van het grootste aantal mensen samen met een positief impact op het milieu.

Onze Visie

Icoms Detections wil voor het ITS gebeuren een onvermijdelijke wereldspeler worden meer bepaald in de sectoren “Verkeerslichten regulatie”, “Veiligheid op de wegen” en “Verkeersgegevens inzameling” dankzij het aanbieden van eenvoudig te gebruiken micro-golven detectoren met een uitstekende verhouding van prijs tegenover kwalitieit.

Onze Waarden

Innovatie

Icoms Detections innoveert met de keuze van haar samenwerkingen met de bedoeling U de meest optimale producten en diensten aan te bieden. Het bedrijf innoveert tevens door haar producten te laten evolueren om aan Uwe huidige en toekomstige behoeften te beantwoorden.

Ergonomie

U werkt ter plaatsen U gebruikt Icoms producten : Uwe ervaring maakt dat onze producten evolueren.  Dank zij Uwe tussenkomst, zijn zij eenvoudig te installeren en gebruiksmakkelijk.

Betrouwbaarheid

U dient te kunnen bevestigen : “eens geïnstalleerd, horen wij niet langer spreken over Icoms’ producten“. Daarom is de betrouwbaarheid de leidraad van het productontwerp tot de keuze van de componenten, van de eerste labotest tot de testen op de weg. Zij laat toe U een onfeilbare service door Icoms aan te bieden en haar verplichtingen n ate komen.

Zorgvolle nabijheid

Icoms Detections focust op langdurige relaties om zo op Uwe behoeften te anticiperen en ervoor zorgen dat haar commerciële aanbiedingen even scherp zijn als haar technies advies.

Flexibiliteit

Icoms Detections luistert naar U en personnaliseert haar aanpak. U bent de drijvende kracht van haar Research en Ontwikkeling.

Een vraag of een voorstel ?

Een vraag of een voorstel ?