Icoms, meer dan 25 jaar ervaring

De eerste ICOMS radars werden in 1993 in Louvain-la-Neuve ontworpen. Het bedrijf is ondertussen tot een wereldwijd speler en is hedendaags een dochteronderneming van International Road Dynamics ( IRD ) Inc. IRD is een Canadees internationaal groep, gericht tot het leveren van verkeerbeheersystemen en in het algemeen ITS systemen. De toegevoegde waarde verbintenissen van ICOMS blijven onveranderd : innovatie, ergonomie, betrouwbaarheid, flexibiliteit en nabijheid.

ITS Traffic Control

Een internationale meerwaarde

Met de bedoeling de mobiliteit te verbeteren en de veiligheid op de wegen te verhogen, ontwerpt en maakt Icoms Detections sinds 1993 sensors bestemd voor het wegverkeer op basis van de micro-golven technologie die de noden van intelligente vervoersystemen beantwoorden ( ITS). Het bedrijf is, sinds juli 2017, de « radars » ontwikkelingscentrum van International Road Dynamics Inc, gevestigd in Saskatoon, Canada.

Icoms Detections voert ongeveer 80% van zijn productie vanuit zijn zetel in Louvain-la-Neuve in België. Leest U over ons in Helsinki of Noumea, of wenst u fietsers, voetgangers en voertuigen detecteren? U zal bij Icoms Detections de sensor die U past vinden.

Waarom detecteren?

Wenst U de opkomst op de fietspaden van Uwe gemeente kennen ? De snelheid in nabijheid van de scholen matigen ?  Het energieverbruik van de openbare verlichting verlagen door de selectie van waar en wanneer te verlichten ? De verkeerslichten reguleren op basis van de verkeersintensiteit zonder bouwwerken te ondernemen ?  Deze zijn amper enige toepassingen waarvoor Icoms Detections betrouwbare, niet-intrusieve en vrij van invloed van weersomstandigheden detectiesystemen  voorstelt.

Intersection Management

Kruispuntenbeheer

 • Oproep of verlenging van kleurfase bij voorbijgaande voertuig- voetgangers- of fietsersdetectie
 • Detectie van stilstaande voertuigen bij de stoplijn
 • Opmetingen op één of meerdere rijstroken, simultaan
Traffic Data Collection

Wegverkeersmetingen

 • Vaste of verplaatsbare radars voor tellingen, snelheidsmetingen en voertuigenclassificatie op basis van hun lengte
 • Opsomming van fietsen op fietspaden
 • Metingen op één of meerdere rijstroken
Speed Monitoring System

Preventie

 • Snelheidsborden
 • Zeer lage OEM verbruikssensoren bestemd voor informatieborden
 • Detectie van overdreven of onvoldoende snelheid bestemd voor een dynamische signalisatie
 • Filevorming detectieoplossingen
Smart Public Lighting

Beheer van een slimme openbare verlichting

 • Zeer lage OEM verbruikssensoren
 • Voertuigen-, voetgangers- en fietsersdetectie
 • Voor alle wegentypes : voetgangerspaden, stedelijke sites, industriezones, wegen en snelwegen….

Wie en wat detecteren?

Één onbetwistbare troef van radartechnologie is haar hoedanigheid de snelheid van alle bewegende onderwerpen te meten, zonder beïnvloed te worden door helderheid of temperatuur. Blootgestelde gebruiker of vrachtwagen met aanhang : weinig belang, U wordt gedetecteerd.

Vehicle Detection Systems

Motorvoertuigen

  • Verkeerslichtenregulatie
  • Filevorming detectie
  • Verkeersopmetingen : tellingen, snelheidsmetingen, klassificatie
  • Snelheidsverwittiging : informatieborden en OEM detectoren
Bicycle Detection At Traffic Signals

Fietsen

 • Fietserstelling op fietspaden
 • Beheer van verkeerslichten
 • Waarschuwing van fietserkruising
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van fietsers

 

Pedestrian Crossing Detection

Voetgangers

 • Verkeerslichtenregulatie
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van voetgangers
 • Waarschuwing van voetgangerspaden

 

 

Installatiegemak

Het nagestreefde doel van onze Onderzoek en Ontwikkeling afdeling bestaat erin de taken van de klant te vergemakkelijken door het naar de markt brengen van krachtige en eenvoudig te installeren producten. Vergeet maar ingewikkelde softwares en lastige metingen ter plekke : U zal de Icoms radars aangenaam installeren, aan de zijkant van de wegen, in alle veiligheid en heel gemakkelijk.

Intelligent Traffic Management

Een vraag of een voorstel ?

Een vraag of een voorstel ?