Doelen

 

Één van de onbetwistbare troeven van de radartechnologie ligt in de geschiktheid de snelheid van alle bewegende voorwerpen nauwkeurig te kunnen meten ongeacht de temperatuur- of helderheidsomstandigheden.

Blootgestelde gebruiker of vrachtwagen met aanhang : weinig belang, U wordt gedetecteerd.

Waarom met een radar van Icoms ?

Omdat hij verder detecteert dan een infra-rood sensor, onderhoudsvrij is en noch door de helderheid, noch door de temperatuur, beinvloed wordt. 

Omdat hij niet-intrusief is en dus heel gemakkelijk geinstalleerd kan worden, in alle veiligheid.

Omdat hij betrouwbaar is en omdat Icoms er duizenden wereldwijd sinds meer dan 25 jaar geleverd heeft…

Motorvoertuigen

  • Verkeerslichtenregulatie
  • Filevorming detectie
  • Verkeersopmetingen : tellingen, snelheidsmetingen, klassificatie
  • Snelheidsverwittiging : informatieborden en OEM detectoren

Fietsen

 • Fietserstelling op fietspaden
 • Beheer van verkeerslichten
 • Waarschuwing van fietserkruising
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van fietsers

 

Voetgangers

 • Verkeerslichtenregulatie
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van voetgangers
 • Waarschuwing van voetgangerspaden

 

 

Een vraag of een voorstel ?

Een vraag of een voorstel ?