Doelen

 

Één van de onbetwistbare troeven van de radartechnologie ligt in de geschiktheid de snelheid van alle bewegende voorwerpen nauwkeurig te kunnen meten ongeacht de temperatuur- of helderheidsomstandigheden.

Blootgestelde gebruiker of vrachtwagen met aanhang : weinig belang, U wordt gedetecteerd.

Pedestrian Crossing Systems
TMT Radar

Waarom met een radar van Icoms ?

Omdat hij verder detecteert dan een infra-rood sensor, onderhoudsvrij is en noch door de helderheid, noch door de temperatuur, beinvloed wordt. 

Omdat hij niet-intrusief is en dus heel gemakkelijk geinstalleerd kan worden, in alle veiligheid.

Omdat hij betrouwbaar is en omdat Icoms er duizenden wereldwijd sinds meer dan 25 jaar geleverd heeft…

Vehicle Detection Systems

Motorvoertuigen

  • Verkeerslichtenregulatie
  • Filevorming detectie
  • Verkeersopmetingen : tellingen, snelheidsmetingen, klassificatie
  • Snelheidsverwittiging : informatieborden en OEM detectoren
Bicycle Detection At Traffic Signals

Fietsen

 • Fietserstelling op fietspaden
 • Beheer van verkeerslichten
 • Waarschuwing van fietserkruising
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van fietsers

 

Pedestrian Crossing Detection

Voetgangers

 • Verkeerslichtenregulatie
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van voetgangers
 • Waarschuwing van voetgangerspaden

 

 

Een vraag of een voorstel ?

Een vraag of een voorstel ?