Voetgangers

Iedereen is een voetganger : automobilist, fietser, bus- of treinpassagier, allen gebruiken wij voetpaden op één of ander ogenblik van onze verplaatsing.

De radar draagt actief bij tot de verkeersoptimizatie met het oog op de mobiliteitsverbetering en de versterking van de verkeersveiligheid. Ieder voetganger kan zich dus rustig verplaatsen zonder tijdsverlies in alle veiligheid.

Pedestrian Crossing Detection
Pedestrian Crossing Systems

Toepassingen

  • Detectie van voetgangers om de « groen licht » voetgangers te verlengen -> TMP
  • Voetgangers detecteren bij een gevaarlijke zone -> TMP
  • Verbetering van de verlichting bij voorbijgaan van voetgangers -> TMP
  • Voetgangers detecteren voor een andere toepassing -> neem gerust contact op !

Een vraag of een voorstel ?

Een vraag of een voorstel ?