Fietsen

Mobiliteit is één van de meervoudige uitdagingen in de « Smart Cities » : de stad toegangkelijk houden, veilig voor alle weggebruikers, met de beperking van vervuilende voertuigen.

De steden en gemeenten beseffen het belang van de fietsmobiliteit en trachten het fietsgebruik voor de dagelijkse verplaatsingen te bevorderen, o.a. door de ter beschikkingstelling van veilg en goed onderhouden fietspaden.

De wegbeheerders kunnen op de radars rekenen om de fietsersstromen te beheren, zij het om fietsen te tellen of om deze bij het benaderen van verkeerslichten te detecteren.

Toepassingen

TM-007

TM-007

TMA-3B3

TMA-3B3

ITVP-2

ITVP-2

IcomSpeed

IcomSpeed

TMS-BASIC

TMS-BASIC

TMP

TMP

TM-007

TM60

TMA-122

TMA-122

TM150

TM150

Een vraag of een voorstel ?

Een vraag of een voorstel ?