Waarom detecteren?

 

De toepassingen waartoe de Icoms Detections radars beantwoorden zijn veeltallig, zowel op vlak van detectie als dat van tellingen of verkeergegevensverzameling .

 

  • Metingen van stromen op fietspaden
  • Snelheidsmatiging in de nabijheid van scholen of gevaarlijke zones
  • Vermindering van het energieverbruik door openbare verlichting door de selectie van gekozen plaatsen of meest bruikbare tijdzones
  • Regulering van verkeerslichten in functie van het verkeer zonder bouwwerken

Waarom met een radar van Icoms?

 

 

Omdat hij verder detecteert dan een infra-rood sensor, onderhoudsvrij is en noch door de helderheid, noch door de temperatuur, beïnvloed wordt. 

Omdat hij niet-intrusief is en dus heel gemakkelijk geïnstalleerd kan worden, in alle veiligheid.

Omdat hij betrouwbaar is en omdat Icoms er duizenden wereldwijd sinds meer dan 25 jaar geleverd heeft.

Kruispuntenbeheer

 • Oproep of verlenging van kleurfase bij voorbijgaande voertuig- voetgangers- of fietsersdetectie
 • Detectie van stilstaande voertuigen bij de stoplijn
 • Opmetingen op één of meerdere rijstroken, simultaan

Wegverkeersmetingen

 • Vaste of verplaatsbare radars voor tellingen, snelheidsmetingen en voertuigenclassificatie op basis van hun lengte
 • Opsomming van fietsen op fietspaden
 • Metingen op één of meerdere rijstroken

Preventie

 • Snelheidsborden
 • Zeer lage OEM verbruikssensoren bestemd voor informatieborden
 • Detectie van overdreven of onvoldoende snelheid bestemd voor een dynamische signalisatie
 • Filevorming detectieoplossingen

Beheer van een slimme openbare verlichting

 • Zeer lage OEM verbruikssensoren
 • Voertuigen-, voetgangers- en fietsersdetectie
 • Voor alle wegentypes : voetgangerspaden, stedelijke sites, industriezones, wegen en snelwegen….

Een vraag of een voorstel ?

Een vraag of een voorstel ?