Beheer van verkeerslichten

 

De sensoren zijn een essentiëel gedeelte van het reguleringssysteem van verkeerslichten. Om het hoofd te bieden aan een ononderbroken toename van het verkeer, bestaat er een dwingende behoefte aan optimisatie van deze systemen met het oog op een vermindering van de verkeersopstoppingen, het energieverbruik en de CO2 uitstoten.

 

De Doppler sensoren zijn uiteraard bekend om bewegingen te detecteren en snelheid te meten. Icoms is erin geslaagd deze in staat te maken aan de stoplijn gestopte voertuigen te detecteren of nog het aantal voertuigen die de verkeerslichten voorbijrijden te tellen.

 

Intersection Management
Doppler Radar Sensors

Toepassingen

 

 • Vervanging van inductielussen (detectie van bewengende en gestopte voertuigen) -> ITVP-2
 • Vervanging van inductielussen (detectie van bewengende en gestopte voertuigen) en telling op de stoplijn -> TMA-122
 • Detectie van naar een kruispunt benaderende voertuigen :
  • op één of twee rijstroken in dezelfde richting -> TM60
  • op een hogere afstand van het kruispunt -> TM150
  • voor “bonus groen” of “straf rode” toepassingen -> TM-007
  • op meerdere rijstroken -> TMB-134
 • Detectie van voetgangers om het «groene licht» voor voetgangers te verlengen -> TMP
 • Voor een andere kruispunttoepassing -> neem gerust contact op !
TM-007

TM-007

ITVP-2

ITVP-2

TMS-QD

TMS-QD

TMT

TMT

TMP

TMP

TM60

TM60

TMA-122

TMA-122

TM150

TM150

Een vraag of een voorstel ?

Een vraag of een voorstel ?